English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Want so lief het God die wêreld gehadShare with friends on Facebook


Want so lief het God die wêreld gehad

Want so lief het God die wêreld gehad,
dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,
maar die ewige lewe kan hê.

 

TOP 20


Want so lief het God die wêreld gehad


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans


Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship


I know who loves me