English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship



Share with friends on Facebook


Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship
Weet tog dat die HERE vir Hom 'n gunsgenoot afgesonder het;
die HERE hoor as ek Hom aanroep
Want U seën die regverdige, o HERE,
U omring hom met welbehae soos met 'n skild.
Música - texto -- canta
Georg Christian Zmozek
 

TOP 20


Want so lief het God die wêreld gehad


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans


Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship


I know who loves me