English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk,
aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.
En julle sal in dié dag sê: Dank die HERE, roep sy Naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy Naam hoog is!

Nuus:

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Want so lief het God die wêreld gehad

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans

Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship

Met die doel tot eer van die God wat ons vir julle berei is van die liedjies video opname van die sanger, komponis en evangelis - George Zmozek.
Jy kan hier die songs - lof in verskeie tale met die doel om die heerlikheid van die naam van Jesus.
Onmiddellik na die skepping van 'n nuwe lied videorecord en gebaseer op die ondersteuning van ons medewerkers oor aan die vertaling in jou taal en terugvoer van hulle, sal die nuwe videorecordings gereed wees hier vir jou elke dag.
Ons sal bly wees om te stuur jy 'n inligting vir die nuwe video-liedjies - jy sit jou e-pos adres hier:

With target to glorify the God we prepared for you the songs videorecording of singer, composer and evangelist - George Zmozek.
You can find here the songs - praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and based on the support from our collaborators regarding to the translation into your language and feedback from them, the new videorecordings will be ready here for you every day.
We will be glad to send you an information as for the new video-songs - please put your e-mail address here:
E-mail:

Want so lief het God die wêreld gehadShare with friends on Facebook

Want so lief het God die wêreld gehad,
dat Hy sy eniggebore Seun gegee het,
sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie,
maar die ewige lewe kan hê.

Want so lief het God die wêreld gehad

Want so lief het God die wêreld gehad

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans

Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans

Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship

Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship

I know who loves me

I know who loves me

 
 

TOP 20


Want so lief het God die wêreld gehad


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD


Alhoewel die vyeboom nie sal bloei - Afrikaans


Weet tog dat die HERE Jesus Afrikaans Worship


I know who loves me